Szkolne Kluby Innowacji i Przedsiębiorczości - rekrutacja szkół

Zapraszamy szkoły z Małopolski do udziału w cyklu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w ramach Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości. W szkole, która zgłosi się do udziału
w projekcie, zostanie utworzony szkolny klub, którego członkowie będą realizować projekt z wykorzystaniem metodologii Design Thinking. Spotkania będą miały formę zajęć pozalekcyjnych.

Zapewniamy:

 • wynagrodzenie dla nauczyciela – Opiekuna Szkolnego Klubu Innowacji i Przedsiębiorczości (dalej SKIP),
 • szkolenie i warsztaty przygotowujące nauczyciela do prowadzenia SKIP oraz metodologii Design Thinking,
 • stałą opiekę merytoryczną ze strony tutora – przedstawiciela realizatora projektu,
 • materiały edukacyjne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla nauczyciela,
 • pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do pracy SKIP (do 1000 zł),
 • udział w evencie edukacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegóły realizacji projektu w szkołach:

 1. Jaki jest cel SKIP?
  • pogłębienie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów,
  • doskonalenie technik nabywania wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,
  • wsparcie szkół w doskonaleniu nowatorskich metod pracy z młodzieżą.
 • Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?
 • Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe z terenu Małopolski.
 • Zgłoszoną przez szkołę grupę 12 uczniów z klas 6-8 szkoły podstawowej lub z klas 1-3 szkoły ponadpodstawowej, która utworzy zespół projektowy.
 • Nauczyciela dowolnej specjalności, który będzie pełnił funkcję Opiekuna Szkolnego Klubu Innowacji i Przedsiębiorczości i w ramach swych działań będzie wspierał zespół projektowy.
 • Jakie są etapy realizacji SKIP?

a) Obowiązkowe szkolenie i warsztaty dla nauczycieli (16 godzin dydaktycznych) pt. Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości – w poszukiwaniu dobrych pomysłów, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. w Krakowie.

b) Propozycja sposobu funkcjonowania SKIP:

 • Spotkanie inauguracyjne – prezentacja możliwości i potrzeb działania SKIP (z udziałem uczniów i Opiekuna SKIP).
 • Realizacja projektu z wykorzystaniem metodologii Design Thinking (realizowane przez uczniów z Opiekunem SKIP, konsultacje tutora):
  • Przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji projektu
  • Poszukiwania pomysłów / empatyzacja
  • Definiowanie problemu na podstawie zebranych informacji
  • Burza mózgów i twórcze podejście do rozwiązań
  • Selekcja najciekawszych rozwiązań i budowa szybkich prototypów
  • Testowanie prototypów.
 • Prezentacja koncepcji innowacji, przedsiębiorczości wypracowanej przez SKIP (przy wsparciu Opiekuna SKIP, w konsultacji z tutorem).
 • Zakończenie i prezentacja finalnych projektów SKIP w przestrzeni wirtualnej oraz w czasie konferencji kończącej projekt i wstępna jego ocena (realizowane przez Opiekuna SKIP).
 • Konkurs na najaktywniejszy SKIP.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie. Zgłoszenia do udziału w projekcie trwają do 27 września 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/wgjtv

O kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz treść uzasadnienia zawartego w formularzu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kontakt do realizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Projekt Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.