Wykład "Wyzwania, korzyści i zagrożenia dla przyszłości – gospodarka"

prof. dr hab. Anna Karwińska, Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • futurologia – czy można przewidzieć przyszłość?
 • ewolucja przewidywań technologicznych,
 • zagrożenia i wyzwania dla świata w XXI w.
 • budowa odporności społecznej – jak to zrobić?

Wykład "Wyzwania, korzyści i zagrożenia dla przyszłości – rozwój nowych technologii"

prof. dr hab. Anna Karwińska, Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • rozwój technologiczny, a zmiany społeczne,
 • przełomowe technologie – dorobek społeczeństwa,
 • nowe technologie – korzyści i wyzwanie,
 • ślady zostawiane w Internecie.

Wykład "Podstawy biznesu startupowego"

dr Norbert Laurisz, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • zmiany w strukturze pracy/zatrudnienia,
 • co to jest startup?
 • od czego zacząć?
 • w jaki sposób organizować pracę w startupie?
 • jak przygotować się do założenia startupu w przyszłości?

Wykład "Widoczność i bezpieczeństwo w Internecie – fake newsy"

dr Iryna Manczak, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • fake newsy – czym są i po co się je tworzy?
 • dezinformacja – definicja i przejawy,
 • stres informacyjny,
 • deepfake – zmanipulowane treści.

Wykład "Mega-trendy technologiczne i ich wpływ na edukację"

prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • mega trendy technologiczne – czym są i co je kształtuje,
 • technologiczny rozwój społeczny – przebieg,
 • czwarta rewolucja przemysłowa,
 • konsekwencje innowacji w przemyśle transportowym.

Scenariusz lekcji "Podstawy biznesu starupowego"

dr Norbert Laurisz, Anna Mirzyńska oraz Kamila Pilch, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • co to jest startup?
 • od czego zacząć?
 • w jaki sposób organizować pracę w startupie?
 • jak przygotować się do założenia startupu w przyszłości?

Scenariusz lekcji "Technologie przyszłości"

Maria Bajak, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 dr Norbert Laurisz, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 dr Iryna Manczak, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • dynamiczny rozwój technologii cyfrowych,
 • zmiany w zakresie ekonomii i gospodarki,
 • zmiany na rynku pracy,
 • blaski i cienie rozwoju technologii.

Scenariusz lekcji "Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro"

dr Norbert Laurisz, Anna Mirzyńska oraz Kamila Pilch, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • definicje popytu i potrzeb konsumenckich,
 • modele podejmowania decyzji zakupowych,
 • zmiany technologiczne i ich wpływ na konsumentów,
 • cyfryzacja i wirtualizacja konsumpcji.

Scenariusz lekcji "Widoczność i bezpieczeństwo w Internecie dziś i jutro"

Maria Bajak i dr Katarzyna SanakKosmowska, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Iryna Manczak, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • definicje popytu i potrzeb konsumenckich,
 • modele podejmowania decyzji zakupowych,
 • zmiany technologiczne i ich wpływ na konsumentów,
 • cyfryzacja i wirtualizacja konsumpcji.

Zobacz inne działy

Rozwiązywanie problemów

zobacz więcej

Przedsiębiorczość

zobacz więcej

Technologie informacyjno-komunikacyjne

zobacz więcej
Skip to content