Model integracji uczniów z Ukrainy w szkołach województwa Małopolskiego - raport z badań

Trzysta sześćdziesiąt tysięcy ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Jak się czują? Jak sobie z tym radzi polski system edukacji? Sprawdzili to eksperci związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku była eskalacją wojny trwającej od 2014 roku. Tysiące Ukraińców ruszyło do zachodnich granic swojego państwa. Już pierwszego dnia konfliktu na przejściach granicznych z Polską, Słowacją, Węgrami, Mołdawią i Rumunią stanęły kolejki pojazdów i pieszych. Większość uchodźców stanowiły kobiety i dzieci. I większość osób szukających pomocy trafiła do Polski.

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2021/2022 edukację w ramach polskiego systemu podjęło około 200 tysięcy dzieci pochodzących z Ukrainy, z czego około 40 tysięcy trafiło do placówek przedszkolnych. Większość dzieci i młodzieży (około pół miliona) nie została zapisana do polskich szkół ze względu na zdalną kontynuację edukacji w systemie ukraińskim lub oczekiwanie rodziców na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Podczas spotkania, które odbyło się 3 czerwca 2022 roku w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorzy oświaty, organizacje pozarządowe oraz samorządy wskazali wyzwania, które wiążą się z przyjęciem do polskich szkół w krótkim czasie tak dużego odsetka dzieci i młodzieży z doświadczeniem wojny.

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki na 3 października 2022 roku tylko w małopolskich szkołach podstawowych uczy się 10 981 uczniów uchodźców z Ukrainy. W klasach I-III edukację podjęło 3661 uczniów, natomiast w klasach IV-VIII 5950 uczniów. Większość dzieci i młodzieży przybyłej do Polski po 24 lutego to osoby kontynuujące naukę na poziomie podstawowym. W ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny” realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego, grupa ekspertów (Magdalena Głowacka, Jakub Głowacki, Jadwiga Pieronkiewicz-Kowalska, Rafał Sułkowski, Ludmila Rudyk) opracowała raport pt. „Modelu integracji uczniów z Ukrainy w szkołach województwa Małopolskiego”.

RAPORT

Załącznik – ankieta

Badanie oraz raport powstały w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Martę Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.