O projekcie

„Współczesne badania pokazują̨,
że efekty edukacji w okresie dzieciństwa
mają kluczowe znaczenie dla późniejszych postaw i zachowań́.”

 Główną ideą projektu jest stymulacja współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szkołami, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu. Współczesna rola szkoły wyższej to zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna. Przejawami tej aktywności są m.in. transfer wiedzy, wsparcie w zakresie edukacji i poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Celem projektu jest realizacja powyższych założeń poprzez stworzenie międzyśrodowiskowej sieci współpracy, w szczególności pomiędzy uczniami małopolskich szkół oraz pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działania przyczynią się do wzrostu wiedzy i kompetencji w zakresie gospodarki cyfrowej (m.in. bezpieczeństwa w internecie) i przedsiębiorczości, a także stymulacji procesów uczenia się oraz kreatywnego myślenia.

 

Grupą docelową są̨ uczniowie szkół podstaw. i średnich (100 os.), nauczyciele oraz interesariusze zaangażowani w proces rozwoju mechanizmów konsultacji i deliberacji w życiu publicznym. Główne działania projektowe to szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, przygotowanie i upowszechnienie na Akademickiej Platformie Edukacyjnej i materiałów dydaktycznych, cykl debat regionalnych „Małopolska Region– Wspólnota Możliwości” oraz opracowanie publikacji końcowej wraz z rekomendacjami. Ogólnodostępne materiały dydaktyczne oraz publikacja będą stanowić inspirację dla nauczycieli i szkół nie biorących udziału w projekcie. W trakcie realizacji zadań, uwzględnione zostanie ryzyko wykluczenia dotykające uczniów oraz ośrodków położonych z dala od centrów akademickich.

 

Projekt stanowi spójną i aktualną propozycję nauczania z obszaru gospodarki cyfrowej, cyberbezpieczeństwa i rynku pracy. Oferent od początku istnienia działa w obszarze edukacji realizując projekty dot. m.in. partycypacji społecznej i edukacji, a zaproponowane działania wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Edukacja

W ramach projektu, realizowany jest cykl zajęć dydaktycznych poświęconych przedsiębiorczości cyfrowej skierowanych do dzieci i młodzieży

Publikacje

Zapraszamy do przeczytania monografii publikacji naukowej pt. “Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności” pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Mazura, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kontakt

Chcesz wziąć udział w projekcie? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków

Tel. 12 423 76 05
biuro@fundacjagap.pl

www.fundacjagap.pl

Skip to content