O projekcie

„Współczesne badania pokazują̨,
że efekty edukacji w okresie dzieciństwa
mają kluczowe znaczenie dla późniejszych postaw i zachowań.”

 

Współczesna rola uniwersytetu to odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne, oraz aktywne uczestnictwo w procesie kształtowania konkurencyjności regionu: nie tylko poprzez przygotowanie do pracy zawodowej absolwentów uczelni, ale także
zaangażowanie w wyrównywanie szans w dostępnie do programów edukacyjnych, organizację spotkań i debat z mieszkańcami regionu oraz wsparcie merytoryczne.

Główną ideą projektu jest stymulacja współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szkołami, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu. Celem projektu jest realizacja powyższych założeń poprzez stworzenie międzyśrodowiskowej sieci współpracy, w szczególności pomiędzy uczniami małopolskich szkół oraz pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działania przyczynią się do wzrostu wiedzy i kompetencji w zakresie gospodarki cyfrowej, przedsiębiorczości i innowacji, a także stymulacji procesów uczenia się oraz kreatywnego myślenia i wszechstronnego rozwoju. Niniejszy projekt stanowi propozycję spójnych działań ukierunkowanych na wypracowanie i ukształtowanie nowego, innowacyjnego modelu zaangażowania i odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Projekt „Uniwersytet Odpowiedzialny” jest realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2021-2022 pt. Małopolska! Postaw na edukację w tym:

  • Program Pilotażowy Uniwersytet Odpowiedzialny,
  • Uniwersytet Odpowiedzialny – Relacje-Kompetencje-Rozwój,
  • Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości.

Edukacja

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach projektu „Uniwersytet odpowiedzialny”, wśród nich wykłady, scenariusze lekcji, komiks czy bajka.

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami naukowymi i edukacyjnymi przygotowanymi w ramach projektu „Uniwersytet odpowiedzialny”.

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kontakt

Chcesz wziąć udział w projekcie? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków

tel. 12 423 76 05
e-mial: biuro@fundacjagap.pl

www.fundacjagap.pl

 

Biuro projektu (kontakt możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 12 423 76 05 lub mailowym biuro@fundacjagap.pl):

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Skip to content