O projekcie

„Współczesne badania pokazują̨,
że efekty edukacji w okresie dzieciństwa
mają kluczowe znaczenie dla późniejszych postaw i zachowań.”

 

Główną ideą projektu jest stymulacja współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szkołami, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu. Współczesna rola szkoły wyższej to zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna. Przejawami tej aktywności są m.in. transfer wiedzy, wsparcie w zakresie edukacji i poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Celem projektu jest realizacja powyższych założeń poprzez stworzenie międzyśrodowiskowej sieci współpracy, w szczególności pomiędzy uczniami małopolskich szkół oraz pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działania przyczynią się do wzrostu wiedzy i kompetencji w zakresie gospodarki cyfrowej i przedsiębiorczości, a także stymulacji procesów uczenia się oraz kreatywnego myślenia i wszechstronnego rozwoju.

Współczesna rola uniwersytetu to także odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne, oraz aktywne uczestnictwo w procesie kształtowania konkurencyjności regionu: nie tylko poprzez przygotowanie do pracy zawodowej absolwentów uczelni, ale także
zaangażowanie w wyrównywanie szans w dostępnie do programów edukacyjnych, organizację spotkań i debat z mieszkańcami regionu oraz wsparcie merytoryczne. Niniejszy projekt stanowi propozycję spójnych działań ukierunkowanych na wypracowanie i ukształtowanie nowego – innowacyjnego – modelu zaangażowania i odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wszystkie zadania realizowane w trakcie projektu opierają się na dialogu, prowadzącym do wzmocnienia potencjału regionu odpowiadającego aspiracjom Jego Mieszkańców.

Edukacja

W ramach projektu, realizowany jest cykl zajęć dydaktycznych poświęconych przedsiębiorczości cyfrowej skierowanych do dzieci i młodzieży

Publikacje

Zapraszamy do przeczytania monografii publikacji naukowej pt. “Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności” pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Mazura, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Partnerzy projektu

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kontakt

Chcesz wziąć udział w projekcie? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków

tel. 12 423 76 05
e-mial: biuro@fundacjagap.pl

www.fundacjagap.pl

 

Biuro projektu (kontakt możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 12 423 76 05 lub mailowym biuro@fundacjagap.pl):

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Skip to content