Seminarium Edukacja relacyjna - zaproszenie

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli z małopolskich szkół do udziału w bezpłatnym seminarium, realizowanym w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Temat seminarium: Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych.

Adresaci seminarium: wszyscy zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

Celem seminarium jest przedyskutowanie zagadnień związanych z modelem edukacji relacyjnej, czyli opartej na wzajemnej interakcji uczestników tego procesu – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych.

Miejsce realizacji: seminarium zostanie zrealizowane stacjonarnie w Krakowie, Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, parter – Sala Senacka..

Termin: seminarium odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r. w godz. 10.30-15.30.  

Opis: w ramach seminarium zostaną podjęte w szczególności zagadnienia: roli relacji w edukacji, budowania relacji między różnymi podmiotami życia szkoły, praktycznych implikacji edukacji relacyjnej.

Organizator zapewnia: poczęstunek; zaświadczenie o ukończeniu seminarium sygnowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej; materiały edukacyjne i dydaktyczne (uczestnicy seminarium otrzymają publikacje: Poza horyzont. Kurs na edukację oraz Szkoły poza horyzont opracowane w ramach programu DIALOG – opracowania łączą analizę problemów edukacji z perspektywą wyzwań przyszłości, a edukacja relacyjna jest tu wskazana jako jeden z kluczowych warunków efektywnego rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży przez system edukacji).

Seminarium poprowadzi prof. IFiS dr hab. Michał Federowicz – socjolog, kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 1999-2016 koordynował polską część badań PISA/OECD. W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją, w latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider interdyscyplinarnego programu badawczego Entuzjaści edukacji, członek redakcji kwartalnika Polish Sociological Review (2000-2011), redaktor naczelny kwartalnika Edukacja (2012-czerwiec 2018), od 2017 dyrektor Graduate School for Social Research IFiS PAN.

REJESTRACJA: zgłoszenia do udziału w seminarium trwają do 2 listopada 2022 r., przyjmowane są w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/wh35xOgraniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny, nie obliguje uczestników do żadnych dalszych działań.

Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Patronat Honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.