Ruszamy z nową edycją projektu Uniwersytet Odpowiedzialny

Projekt „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje” stanowi kontynuację Programu Pilotażowego „Uniwersytet Odpowiedzialny” realizowanego w 2021 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego główną ideą jest stymulacja współpracy między środowiskiem akademickim a szkołami, placówkami oświatowymi, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu, będzie realizowany w Małopolsce.

Projekt będzie opierał się na dwóch motywach przewodnich: Edukacja to relacja – ku kompetencjom uniwersalnym oraz Mogę, chcę, potrafię – tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (30 os.), nauczyciele (24 os.), pośrednio: osoby i instytucje z sektora edukacji.

Działania projektowe to m.in. warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów, komponent edukacyjno-wdrożeniowy dla uczniów oparty o metodę STEAM, opracowanie publikacji dotyczącej edukacji relacyjnej, rozbudowa Akademickiej Platformy Edukacyjnej.

Realizacja projektu przyczyni się do się m.in. do: pogłębienia uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów; doskonalenia technik nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną; rozwoju potencjału indywidualnych talentów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.