Rozpoczęliśmy rekrutację szkół do pilotażowego programu edukacyjnego „Uniwersytet Odpowiedzialny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażowym projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Odpowiedzialny”. Program szkoleniowy dedykowany jest uczniom starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Małopolski.

Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz inspirowanie współdziałania szkół, organizacji pożytku publicznego i uczelni na rzecz stwarzania odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i studentów.

Udział w projekcie jest bezpłatny, zajęcia realizowane będą w listopadzie i grudniu 2021.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK