Rektor AGH prof. dr hab. Jerzy Lis o projekcie Uniwersytet Odpowiedzialny

„Rola badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego wydaje się przeżywać swój renesans w świadomości społecznej. Bez wątpienia przyczyniła się do tego trwająca pandemia, kiedy to cały świat poszukuje ratunku właśnie w nauce. I choć w pierwszej chwili wydawało się, że najważniejsze w tym wypadku są nauki medyczne, szybko okazało się jednak, że równie istotne są obszary techniczne (technologiczne), jak i ekonomiczne oraz społeczne.

Dlatego też nabywanie kompetencji we wszystkich tych zakresach jest kluczowe dla przyszłych pokoleń.

Projekt pilotażowy: Uniwersytet Odpowiedzialny, jest doskonałą odpowiedzią  na te właśnie, konkretne potrzeby;

przełamywanie barier w dostępności do wiedzy i narzędzi edukacyjnych dot. uczniów z Małopolski oraz stworzenie warunków do szerokiej współpracy pomiędzy światem akademickim i szkolnym w

edukowaniu uczniów, to pierwszy krok w trudnym, ale niezwykle ważnym działaniu – podniesieniu zdolności do wykorzystania wiedzy generowanej na uczelniach. Jestem przekonany, że tego rodzaju inicjatywy w znaczący sposób poprawią szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz będą źródłem inspiracji dla współdziałania szkół,

organizacji pożytku publicznego i uczelni na rzecz stwarzania odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i studentów.’

prof. dr hab. Jerzy Lis

Rektor AGH