Rekrutacja na szkolenie dla nauczycieli "Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów"

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli z małopolskich szkół do udziału w bezpłatnych warsztatach, realizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Temat warsztatów: Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów.

Adresaci warsztatów: wszyscy zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do pracy z uczniami projektu edukacyjnego, opartego na modelu STEAM. STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania i uczenia się, umożliwiające poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Realizując projekt STEAM-owy pracujemy
z uczniami nad wybranym zagadnieniem/problemem, integrując: naukę (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering), sztukę (Art) i matematykę (Mathematics).

Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych.

Miejsce realizacji: zajęcia zostaną zrealizowane w formie stacjonarnej w Krakowie; istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innej lokalizacji w przypadku, gdy ze względu na miejsce zamieszkania zakwalifikowanych uczestników będzie możliwość utworzenia grupy w inne miejscowości.

Termin: warsztaty odbędą się w dniach 24-25.08.2022 lub 9-10.09.2022; na etapie zgłoszeń na szkolenie uczestnicy mogą wskazać najbardziej dogodny dla siebie termin.

Opis warsztatów: uczestnicy poszerzą znajomość zasad pracy metodą projektu edukacyjnego, w tym projektu opartego na strategii problemowego uczenia się; poznają teoretyczne podstawy modelu STEAM; przeanalizują sposób planowania i realizacji projektu z uwzględnieniem projektu realizowanego
w modelu STEAM.

Organizator zapewnia: materiały edukacyjne i dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Warsztaty poprowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, specjaliści w zakresie pracy metodą projektu oraz wykorzystania ICT w dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych, autorzy materiałów dydaktycznych i publikacji w obszarze tematycznym szkolenia.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach trwają do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są
w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/9z1kt. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu nie obliguje uczestników do żadnych dalszych działań, z wyjątkiem nauczycieli, którzy mają pełnić funkcję opiekunów grup w szkołach zakwalifikowanych do projektu.

Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków; koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak, email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.