Mega-trendy technologiczne i ich wpływ na edukację - wykład prof. dr hab. Jarosława Górniaka, Prorektora ds. Rozwoju UJ

Wykład prof. dr hab. Jarosława Górniaka, Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie poświęcony mega-trendom technologicznym i ich wpływowi na edukację.