Mega-trendy technologiczne i ich wpływ na edukację - wykład Prof. dr hab. Jarosława Górniaka, Prorektora ds. Rozwoju UJ

Wykład Prof. Dr hab. Jarosława Górniaka, Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie poświęcony mega-trendom technologicznym i ich wpływowi na edukację.