Konferencja "Przyszłość edukacji"

Rzeczywistość wokół nas podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje uniwersalne pozwalające odnaleźć się im w niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania?

Zagadnienia te będą poruszane w czasie konferencji z cyklu „Przyszłość edukacji”, która odbędzie się 7 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 11.00-16.40 w formule stacjonarnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (plac Na Groblach 9). Wydarzenie ma formułę hybrydową, transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej https://live.oees.pl/.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, przedstawicieli instytucji oświatowych i samorządowych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną projekty edukacyjne przygotowane przez uczniów z małopolskich szkół. Będzie także okazja, aby posłuchać co młodzi ludzie uważają o współczesnej edukacji i w jakiej szkole chcieliby się uczyć. Rozmowę poprowadzi dr Katarzyna Sanak-Kosmowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W panelu dyskusyjnym, przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zatytułowanym „Rola uniwersytetu, samorządu oraz biznesu w edukacji młodzieży z zakresu innowacji i przedsiębiorczości”, wezmą udział przedstawicie samorządu, nauki i biznesu. Uczestnicy będą rozmawiać o rozwoju współpracy międzysektorowej, poprawie jakości metod i praktyk nauczania oraz umiejętnościach praktycznych zdobywanych w toku edukacji. W trakcie wydarzenia odbędzie się także premiera komiksu „Bankructwo Małego Dżeka” czyli krok w kierunku poznania świata ekonomii przez najmłodszych, opracowanego według koncepcji m.in. prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z rysunkami Tomasza Bereźnickiego.

Ostatnia część konferencji poświęcona zostanie premierze drugiej części publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr hab. M. Jelonek, prof. UEK), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym panelu przedstawimy ciekawe przykłady dobrych praktyk z zakresu edukacji relacyjnej wdrożonych w polskich szkołach średnich, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną. Opracowanie powstało w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Relacje-Kompetencje-Rozwój” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Szczegółowy program konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja, która dostępna jest pod linkiem: https://tiny.pl/wdcpk. Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy. Zapraszamy również do dołączenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/891196081908702/

Wydarzenie jest częścią projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości” realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Panią Martę Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.