Edukacja

Kompetencje przyszłości stanowią konkretne umiejętności pozwalające na skuteczne podejmowanie decyzji, wykonywanie zadań w środowisku pracy oraz podejmowanie świadomych aktywności gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Dynamiczne zmiany, zachodzące w niemalże każdym obszarze naszego funkcjonowania, sprawiły, że zmieniły się także oczekiwania pracodawców wobec pożądanych cech „pracowników przyszłości”. Mając świadomość zachodzących zmian, a także roli uniwersytetu w procesie adaptacji do ich konsekwencji, przedstawiamy materiały edukacyjne przygotowane dla rodziców, nauczycieli i edukatorów, opracowane przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Udostępnione zasoby podzielone zostały na 8 modułów tematycznych poświęconych wybranym kompetencjom przyszłości. Wśród nich znajdują się między innymi: wykłady, scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne oraz przykłady zadań i projektów i in..

Technologie informacyjno-komunikacyjne

zobacz więcej

Kreatywność

zobacz więcej

Innowacyjność

zobacz więcej

Przedsiębiorczość

zobacz więcej

Krytyczne myślenie

zobacz więcej

Rozwiązywanie problemów

zobacz więcej

Umiejętność uczenia się

zobacz więcej

Umiejętność pracy zespołowej

zobacz więcej
Skip to content